Ökoiskola - Áporka Általános Iskola

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Ökoiskola

Az ÖKO-iskola projekt keretében folytattuk iskolánk növényesítését valamint az iskolakert művelését.

Ökoiskola Áporkán avagy te még hiányzol a csapatból!

„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön!”
(Seattle indián törzsfőnök)

Egy XXI. századi európai ember, aki jövőjét illetően felelősen gondolkodik, már nem tudja kikerülni az olyan témákat, mint környezetvédelem, illetve környezettudatos életmód.
Ha azt szeretnénk, hogy unokáink is ezen a bolygón vethessék meg a lábukat, akkor a mindennapi pedagógiai gyakorlatba még jobban be kell építenünk a környezettudatos gondolkodást.
Az Áporkai Általános Iskola tantestülete az idei tanévben úgy döntött, hogy csatlakozni kíván az Öko iskolák Országos Hálózatához.
Célul tűztük ki, hogy úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit.
A pályázat során egy rettentően sokrétű feltételrendszernek kell megfelelnünk. Nagy örömünkre kiderült, hogy jó néhány szempontot már előre teljesítettünk.

Hadd említsek ezek közül néhányat:

- ősszel és tavasszal papírgyűjtés
- Madárbarát Kert létrehozása
- ugyanitt madáretetők elhelyezése, madarak etetése
- komposztáló létrehozása

- az iskolai tankertben a technika tantárgy mezőgazdasági ismereteit gyakorolhatják a tanulók, kiemelten foglalkoznak biokertészettel
- az iskola udvarán található erdei padokon és asztalokon ősszel és tavasszal lehetőség nyílik az otthonról hozott elemózsia elfogyasztására

- parlagfű gyűjtés májusban-júniusban
- a Föld Napján szemétszedés az egész faluban

- a Játszóházban főként természetes anyagokból, kézműves technikákkal készítünk ajándék- és dísztárgyakat
- iskolai kirándulásaink alkalmával hazánk csodálatos természeti kincseinek felfedezése is zajlik

- erdei akadályversenyek
- kajakozás a Dunán

Jól látható, hogy eddig sem tétlenkedtünk, de új célokat is tűztünk ki magunk elé:


- az eddig alkalmazott tisztítószerek helyett környezetbarát (pl.: citromlé, szódabikarbóna, ecet, mosódió) termékek használata

- szelektív hulladékgyűjtés az osztálytermeken belül is
- erdei iskolák programjában való részvétel

- a biológia teremben vagy akár osztálytermekben is élősarok kialakítása (pl.: akvárium, hörcsög, teknős)

- gyógynövénykert létrehozása

- egy-egy új évszak beköszöntével nagyobb túrák szervezése a környéken

- virág- és faültetés

Ha te is tiszta, esztétikus, élhető környezetben szeretnél élni, gyere, csatlakozz hozzánk!

×××   ×××


Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre a fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében.
Az évente kiírt pályázat útján elnyerhető cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, amelyek - átgondoltan intézményesítetten, rendszerszerűen - foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.


Mitől lesz egy iskola ökoiskola?

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol:

- Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
- A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.
- Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.
- Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában
.
- Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik
.
- Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek)
.


Miben különbözik egy ökoiskola a többi iskolától?

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz