Tanáraink

Intézményvezető

Herczeghné Orbán Éva – Intézményvezető – : Tanító, műv. ter.: ének-zene, Tanár – rajz és vizuális kultúra

Osztályfőnökök

1. osztály

Pahocsa Margit – Tanító – Tanító – műv. ter.: technika, könyvtár

2. osztály

Cserné Bánfalvi Gizella – Tanító – Magyar műv. terület

3. osztály

Mészárosné Gubovics Edit – Tanító – Angol műv. terület

4. osztály

László Irén – Tanító – Ének-zene műv. terület

5. osztály

Czitáné Schulmann Krisztina – Tanár – Földrajz, Történelem, Gyógypedagógus

6. osztály

Gombás Zsuzsanna – Tanító – Ének-zene műv. terület, Magyar szakos tanár

7. osztály

Tóth Brigitta – Tanító – Tanár – testnevelés, karate szakedző

8. osztály

Hites Beáta – Tanár – Matematika, Fizika


Óraadóink:

Huszár Gáborné – Tanító, fejlesztő pedagógus

Sótonyi Zotánné – Tanító, műv. ter.: pedagógia

Sörösné Telek Etelka – Tanár – Kémia, Matematika, Informatika

Szecsei Anna Mária – Tanár – Biológia

Virág Dániel – Tanár – angol nyelv, informatika

Hozzászólások lezárva.