Tanáraink

Intézményvezető

Bőcze Bernadett – Intézményvezető –

Osztályfőnökök

1. osztály

Cserné Bánfalvi Gizella – Tanító – Magyar műv. terület

2. osztály

Mészárosné Gubovics Edit – Tanító – Angol műv. terület

3. osztály

Gáspár Ildikó – Tanító – Rajz, Informatika műv. terület, drámapedagógus, hitoktató

4. osztály

Druhalóczki Erzsébet – Tanító – Rajz- és vizuális kultúra tanár

5. osztály

Gombás Zsuzsanna – Tanító – Ének-zene műv. terület, Magyar szakos tanár

6. osztály

László Irén – Tanító – Ének-zene műv. terület

7. osztály

Hites Beáta – Tanár – Matematika, Fizika

8. osztályK


Tanáraink:

Czitáné Schulman Krisztina – Tanár – Földrajz, Történelem, Gyógypedagógus

Simonideszné Kovács Hajnalka – Tanár – Rajz- és vizuális kultúra


Óraadóink:

Aczél Judit – Tanár – Angol nyelv

Csendes Péter – Tanár – Informatika

Kovácsné Nagy Mária – Tanár – Magyar nyelv és irodalom

Sörösné Telek Etelka – Tanár – Kémia, Matematika, Informatika

Szecsei Anna Mária – Tanár – Biológia

Hozzászólások lezárva.