Tanáraink

Tanintézmény-vezető

Bőcze Bernadett – Tanár – Ének-zene, Etika


Osztályfőnökök

1. osztály

Mészárosné Gubovics Edit – Tanító – Angol műv. terület

2. osztály

Gáspár Ildikó – Tanító – Rajz, Informatika műv. terület, drámapedagógus, hitoktató

3. osztály

Druhalóczki Erzsébet – Tanító – Rajz műv. terület

4. osztály

Cserné Bánfalvi Gizella – Tanító – Magyar műv. terület

5. osztály

László Irén – Tanító – Ének-zene műv. terület, néptáncoktató

6. osztály

Hites Beáta – Tanár – Matematika, Fizika

7. osztály

Krenkó Károly – Tanító – Testnevelés műv. terület

8. osztály

Czitáné Schulman Krisztina – Tanár – Földrajz, Történelem, Gyógypedagógus


Tanáraink:

Simonideszné Kovács Hajnalka – Tanár – Rajz- és vizuális kultúra


Óraadóink:

Aczél Judit – Tanár – Angol nyelv

Csendes Péter – Tanár – Informatika

Gaál Csilla – Tanár – Magyar nyelv és irodalom

Kovácsné Nagy Mária – Tanár – Magyar nyelv és irodalom

Orbán Jánosné – Tanító – Napközi

Sörösné Telek Etelka – Tanár – Kémia, Matematika, Informatika

Szecsei Anna Mária – Tanár – Biológia

Hozzászólások lezárva.