Tanítói állás

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Áporkai Általános Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2338 Áporka, Petőfi S. u. 78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói munkakörbe sorolt, illetve napközis feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Meixner módszer használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai.

•         90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőcze Bernadett intézményvezető nyújt, a +36 30 253 2247 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Bőcze Bernadett intézményvezető részére a bocze.bernadett@aporkaiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://aporkaiskola.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hozzászólások lezárva.