Pályaválasztási szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

Az EMMI rendelet értelmében nem látunk lehetőséget arra, hogy iskolánkban a korábban megszokott módon pályaválasztási szülői értekezletet tartsunk. Ezért a Kréta felületén és az iskola honlapján tesszük elérhetővé azokat az információkat, amivel a 7. és 8. osztályos tanulóinkat és szüleiket szeretnénk segíteni és egyben tájékoztatni a továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Kérem, szíveskedjenek a két felületen megjelenő tájékoztatókat folyamatosan figyelemmel kísérni!

A középiskolák október 20-ig hozzák nyilvánosságra a felvételi tájékoztatóikat, érdemes figyelni a középiskolai honlapokat is, mert prezentációkkal, videó anyagokkal, bemutató kisfilmekkel is segítik a pályaválasztást. A középfokú felvételi eljárás teljes folyamatának időrendi táblázata megtalálható iskolánk honlapján.

Tájékoztatásként szeretném felhívni a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben közösen kell dönteniük, és a felvételi jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia. Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Herczeghné Orbán Éva Melinda

intézményvezető

Hozzászólások lezárva.