HatáridőkFeladatok
2021. szeptember 30.Az Oktatási Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2021. október 20.A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2021. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
2021. november 16.A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2021. december 3.A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
2022. január 22. 10:00Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6. és 8. évfolyamos gimnáziumokban.
2022. január 27. 14:00Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2022. február 7.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2022. február 18.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2022. febr.22. – márc.11.A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.
2022. március 16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozzajelentkezők felvételi jegyzékét.
2022. március 21–22.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2022. március 23.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell továbbítani a Hivatalnak.
2022. április 29.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2022. május 9–20.Rendkívüli felvételi eljárás.
2022. május 20.A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2022. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2022. június 22–24.Beiratkozás a középfokú iskolákba.
Kategóriák: Szülőknek