Főoldal

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. Az iskolák 2020. júniusi működése

1. § (1) Az  iskolák – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a  tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét.

A  felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

(3) Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

2. Gyermekétkeztetés

2. § Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani.

A  felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a  szünidei gyermekétkeztetést a  tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. napján lép hatályba.

(2) Az 5. § 2020. június 16. napján lép hatályba.

5. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök2020. június 2-tól június 26-ig 8-16 óra között szervezzük meg a gyermekfelügyeletet a szülői igények szerint. A szülők a gyermekfelügyeletre és az étkezésre vonatkozó igényeket az osztályfőnököknél, a titkarsag@aporkaiskola.hu email címen, valamint a 06/30-258-2247 telefonszámon jelezhetik az alábbiak szerint:

A gyermekfelügyelet időtartama alatt, 2020. június 2-15. között, felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket, napközit, sportfoglalkozást szervezünk

A felzárkóztatás céljából szervezett kiscsoportos foglalkozás időpontjáról az érintett tanulók szüleit a pedagógusok tájékoztatják.

Az egyéni konzultációra vonatkozó igényeket a titkarsag@aporkaiskola.hu email címen, valamint a 06/30-253-2247 telefonszámon jelezhetik, illetve a szaktanárokkal egyeztethetik 2020. május 29. (péntek) 10 óráig.

A 7. osztályos tanulók kötelező hepatitis B (HB) elleni, és a 7. osztályos leányok önkéntes human papillomavírus (HPV) elleni elmaradt védőoltásának beadását, 2020. május 25. – június 12. között kell megszervezni. Az iskola-egészségügyi szolgálattal történő egyeztetést (oltás helye, napja, óra) követően, elektronikus úton tájékoztatjuk a szülőket. A sikeres lebonyolítás érdekében, kérem a szülők szíves együttműködését.

Hagyományos, ünnepélyes tanévzárót nem tartunk az iskolában.

A bizonyítványok átadásáról, az egyidejű tömeges jelenlétet mellőző módon az osztályfőnökök gondoskodnak a biztonsági előírások betartásával, melynek pontos időpontjáról tájékoztatják a szülőket.

A fenntartó rendelkezése alapján, a nyári napközis táborokra (ingyenes Erzsébet tábor) vonatkozó szülői igények felmérése megtörtént. A táborokkal kapcsolatos információkat folyamatosan megosztjuk a szülőkkel.

A digitális munkarendben eddig kifejtett szülői erőfeszítéseket, segítséget az intézmény pedagógusai nevében, ezúton is köszönöm.

Áporka, 2020.05.27.


Kedves Látogató!


Tisztelettel köszöntöm Önt az Áporkai Általános Iskola honlapján. Ez az oldal azért jött létre, hogy mindenki megismerkedhessen az iskolánk hétköznapjaival, eseményeivel.
Küldetésnyilatkozatunk

Lakóhelyünk és testvértelepülésünk hagyományainak és értékeinek megőrzése és művelése mellett olyan egészséges személyiségű tanulókat kívánunk nevelni, akik számára fontosak az emberi kapcsolatok, valamint a szűkebb és tágabb természeti környezetünk védelme és építése. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy – kompetenciák fejlesztése által – alkalmassá és motiválttá váljanak tanulóink az egész életen át tartó tanulásra és az önálló életvezetésre.

Hozzászólások lezárva.