Általános iskolai felvételi körzethatárok a 2024/2025. tanévben

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli és közzéteszi a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2024/2025. tanévre vonatkozóan.


Köznevelési intézmény: Áporkai Általános Iskola
2338 Áporka, Petőfi Sándor utca 78.


Felvételi körzet: Áporka község közigazgatási területe, Ráckevei Járás területe


Bővebb információk: https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2024-2025-tanevben

Áporkai felvételi körzete: https://kk.gov.hu/download/f/73/33000/%C3%81porka%20felv%C3%A9teli%20k%C3%B6rzete%202024.pdf