Fonyódiné Samu GabriellaIntézményvezető magyar nyelv- és irodalomtanár
Mészárosné Gubovics Edittanító
Wiszberger Noémitanító
Sótonyi Zoltánné Hajnikatanító
Szász Csabatestnevelő tanár, katolikus hitoktató
Huszár Gáborné Évatanító, fejlesztő pedagógus
Tóth Brigittatestnevelő tanár
Hites Beátamatematika – fizikatanár
Csillag Edinamagyar nyelv -és irodalom tanár
Mertlné Mátrai Erikabiológia kémia, informatika, mentortanár
Czitáné Schulman Krisztinaföldrajz – történelemtanár gyógypedagógus
Tóth Zitaangoltanár
Sinte Csillaének – zene tanár
Beregszászi Mariannereformátus hitoktató
László Iréntanító
Filep Annamáriaiskolatitkár
Komárominé Horváth Erikaiskolatitkár
Szabó Ritapedagógiai asszisztens
Erdei Zoltánnétakarítónő
Sztorek Zsuzsannatakarítónő
Mester Csabakarbantartó
Kausitz Sándorrendszergazda
Bálint Ildikókonyha