Tisztelt szülők (törvényes képviselők), pedagógusok, kedves gyerekek!

Az Áporkai Általános Iskola szociális segítőjeként írok önöknek/nektek. Az a feladatom, hogy szükség esetén megpróbáljak segíteni a diákoknak, a szülőknek (törvényes képviselőknek), a pedagógusoknak az alábbi problématípusokban:

  • beilleszkedési nehézség;                   
  • magatartási probléma, viselkedési zavar;
  • tanulási nehézségek;
  • iskolai konfliktus, zaklatás;
  • gyermeknevelési kérdések-elakadások;
  • családon belüli problémák, konfliktusok;
  • olyan egyéb esetekben, melyek összefüggésben állhatnak a diákok fejlődésével, esetleges veszélyeztetettségükkel.

Munkavégzésem során titoktartási kötelezettség vonatkozik rám, ez alól kivételt jelent a gyermek súlyos veszélyeztetettsége, vagy tudomásomra jutott életveszélyes helyzet.

Munkámat a hatályos jogszabályok alapján végzem (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 2/2018. (I.18.) EMMI Rendelet).

Az alábbi elérhetőségeken kereshetnek meg:

E-mail: roiszm2018@gmail.com;

Telefon: +3670-503-4858;

Postacím: Ráckeve és Környéke Család-és Gyermekjóléti Központ

2300 Ráckeve, Eötvös utca 1.

Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Kelt: Ráckeve, 2021. 09. 10.                                                

Tisztelettel:

Tigyi Balázs

iskolai szociális segítő

Kategóriák: Szülőknek