Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 7.§-a értelmében a 2022/2023 tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 

2022. április 21-22.

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk azalábbi felületen https://eugyintezes.e-kreta.hu/ az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2022. április 6. 0:00 – 2022. április 22. 12:00 óra.

A beiratkozással kapcsolatos részletes információkról az általános iskola ad tájékoztatást. Az e-ügyintézéssel csak arra van lehetősége a szülőnek, hogy jelezze beiratkozási szándékét, minden beküldött adatot, dokumentumot egyeztetnie kell az iskolának a személyes beiratkozáskor.

Ott kell bemutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat és a gyermek lakcímkártyáját (mely alapján eldönthető a körzetesség).

Fontos a dokumentumok bemutatása is. A szülői aláírást tartalmazó dokumentumokat csak papír alapon kell hivatalosnak tekinteni és a személyes beiratkozáskor behozottat kell elfogadnia az iskolának.

Pl. a törvényes képviselői (felügyeleti jogról) szóló nyilatkozat, hittanra jelentkezés… Nem elég e-ügyintézéssel feltöltött (szkennelt) dokumentum.

A tanúk aláírása is kötelező a törvényes képviselői nyilatkozaton.