A középfokú beiskolázással kapcsolatos intézményi feladataik vonatkozásában az alábbiakra kívánjuk felhívni a figyelmet.


I. Az általános iskola tájékoztatási kötelezettségéről:

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. számú mellékletének 6. és 7. pontjában előírtak szerint 2022. október 31-ig az általános iskola:
– tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről,
– tájékoztatja a 7. évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

Kérjük, hogy a beiskolázási folyamat során különösen az alábbiakra hívják fel az érintett szülők figyelmét:

1. Központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés:

– Abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynek szövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételi kérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy a tanulót 2022. december 2-ig minden esetben egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatót találnak a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Középfokú felvételi eljárás menüpontban a Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linkre kattintva.

– A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kell jelentkeztetni. Az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a szülők már elektronikusan is előállíthatják és közvetlenül a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe elektronikus úton továbbíthatják a tanuló jelentkezési lapját. A program használata egyszerű, ügyfélkapus regisztrációhoz között. A felhasználókat a kitöltés folyamatában videóútmutató segíti. Kérjük, hogy hívják fel a figyelmet a jelentkezési lap elektronikus kitöltésének lehetőségére és előnyeire. Az űrlap elektronikus kitöltésére szolgáló felület a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részének megnyitásától – várhatóan 2022. november közepétől – lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). Az ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkező szülők természetesen az űrlapot továbbra is kitölthetik hagyományos módon. A pdf formátumban letölthető és kinyomtatható formanyomtatvány szintén november közepétől lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A központi írásbeli vizsga jelentkezési lapját melléklettel láttuk el, amelyen a különleges bánásmódot igénylő tanulók nyújthatják be a vizsgaszervező intézményhez a speciális vizsgakörülmények biztosítására vonatkozó kérelmüket. Az elektronikus űrlapkitöltő programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése és továbbítása is a programfelületen történik. A program használata során feltölthetik, és elektronikusan közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják a speciális vizsgakövetelmények alátámasztására szolgáló szakértői véleményt is. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

– Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló látási fogyatékossággal küzd, a jelentkezési lap melléklete egyúttal a központi írásbeli vizsga speciális, adaptált feladatlapjainak igénylésére is szolgál. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történő részvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.

2. A jelentkezési lapok szülői aláírásával összefüggésben − különösen elvált, vagy különélő szülők esetén:

– A Hivatal honlapja a felvételi lapok aláírására vonatkozóan megújult formában, részletes, a felvételi eljárásban történő részvételre vonatkozóan nélkülözhetetlen tájékoztatást tartalmaz a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt. Kérjük, hogy a dokumentum áttekintését követően ennek megfelelően, nyomatékosan hívják fel a tanulók szüleinek figyelmét az aláírások fontosságára, és arra, hogy az ehhez kapcsolódó tájékoztató a www.oktatas.hu honlapon érhető el.

– Amennyiben a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülők egyike a felvételi lap aláírásában akadályoztatva van, az általa adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában a másik szülő a felvételi lapot helyette aláírhatja.

3. A középiskolák által meghirdetett tanulmányi területekkel kapcsolatban:

A középfokú iskolák október 20-ig nyilvánosságra hozák felvételi tájékoztatójukat és meghatározzák tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak. Javasoljuk, hogy az érintett 8. évfolyamos tanulók – különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulókra – mihamarabb kezdjék meg a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanulmányi területek leírása kizárólag az adott tanulmányi területre vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza. A továbbtanulásra vonatkozó döntés meghozatala a szülők felelős döntését igényli, ezért javasoljuk, hogy minden esetben alaposan tanulmányozzák át az intézmények felvételi tájékoztatóit, kétség, vagy bizonytalanság esetén pedig állásfoglalásért írásban is forduljanak a középfokú intézményekhez.

– A Hivatal a www.oktatas.hu honlapon nyilvánosságra hozta a tanulmányi területek jegyzékét elektronikus formában, amelyet a honlap jobb oldalán látható KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt, A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső linkre kattintva érhetnek el. A program használatához a Súgó menüpontban találhatnak segítséget.

A keresőprogram használata az alábbi előnyökkel jár:
• Többszempontú keresést biztosít, és lehetővé teszi a találati lista mentését is.
• Földrajzi és tanulmányi szempontok alapján, különböző szűrési feltételek beállításával készíthető el a tanulók egyéni továbbtanulási céljainak leginkább megfelelő tanulmányi terület lista.
• A legpontosabb találati eredmény a kiválasztott intézmény OM azonosítójának megadásával érhető el. Amennyiben azonban az iskola OM azonosítója nem ismert, úgy az intézmény nevére, vagy annak egy részletére is lehet keresni.
• Ha nincs még konkrét kiszemelt intézmény, úgy keresés indítható akár az adott megye vagy település minden iskolájára, egy képzéstípusra, vagy éppen a tanulmányi terület szövegének egy részletére (például: szakács, nyelvi előkészítő) is.
• A programból előállítható pdf fájl mindig a középfokú intézmények által megadott aktuális, naprakész információkat tartalmazza, és áttekinthetően jeleníti meg a tanulmányi területek leírását, megkönnyítve ezzel a tanulók, szülők, valamint a továbbtanulást segítő pedagógusok tájékozódását.
• A beállított szűrési feltételeknek megfelelő intézmény/tanulmányi terület lista pdf fájlként történő mentése, illetve nyomtatása személyre szabott, egyedi igényekhez igazodó továbbtanulási portfólió összeállítását teszi lehetővé.


Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kérjük, hogy hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő körültekintéssel járjanak el. Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjére vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa leginkább vágyott intézménybe, illetve képzéstípusba. Minden szempontot mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás.

II. Az általános iskola középfokú felvételi eljárással kapcsolatos adminisztratív feladatairól:

A középfokú felvételi eljárás során az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói (ideértve az egyéni tanulói munkarenddel rendelkező tanulókat is) számára a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt – az előző tanévi eljáráshoz hasonlóan – a tanuló általános iskolája intézi.

A 8. évfolyamos tanulóik – ideértve az egyéni munkarendes tanulókat is – felvételi lapjainak (tanulói adatlap, jelentkezési lap(ok)) kitöltését kizárólag elektronikus úton, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben végezhetik majd el. Az előző tanévekhez hasonlóan, a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer – általános iskolák számára” programfelületen (a tanulóktól és szüleiktől begyűjtött adatok alapján) rögzíthetik a tanulói jelentkezéseket várhatóan 2023 január első felétől.

Javasoljuk, hogy a továbbtanulási adatok begyűjtését a KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás (szülők számára) (a továbbiakban: Szülői program) használatával végezzék.

A Szülői programot a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program megnyitását követően a mai napon elérhetővé tettük, így a kiválasztott tanulmányi területek sorrendjének összeállítása, valamint az elektronikus adatbegyűjtés folyamata megkezdhető.

A Szülői program használatának előnyei:
• Használatával a szülők elektronikusan, pdf dokumentumként állíthatják elő az adatbegyűjtő lapot.
• A programfelület tanulmányi adatok megadására szolgáló része közvetlen kapcsolatban áll a Hivatal honlapján elérhető KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programmal, így a szülők mindig az aktuális állapotnak megfelelő adattartalmat érhetik el, amely által kiküszöbölhetők a kézi kitöltéssel járó pontatlanságok.
• A programfelületről az adatokat az általános iskola a szülő által előállított dokumentum bal felső sarkában szereplő 8 jegyű kód segítségével közvetlenül át tudja majd emelni az Iskolai program felületére, így jelentősen csökkenthetők az iskola adminisztratív, adatrögzítési feladatai, az adatrögzítés folyamata időben jelentősen lerövidül, az adatbegyűjtő lap kitöltése a szülők számára egyszerűbbé válik, emellett – a programba beépített ellenőrzések révén – elkerülhetők a kézi kitöltés során előforduló leggyakoribb kitöltési hibák is.

A Szülői program használatához az intézmény feladata a programfelület eléréséről szóló tájékoztatás továbbítása a 8. évfolyamos tanulók szülei számára:

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitoltoA Szülői program felhasználói részére egy rövid videó útmutatót is készítettünk, amely néhány percben bemutatja a program használatát, és felhívja a figyelmet a kitöltéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra. A videó útmutató az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg

A Szülői program használata:
• Kérjük, hogy a videó útmutató megtekintését követően az iskola pályaválasztásért felelős munkatársa próbálja ki a program használatát.
• Gondoskodjanak arról, hogy a 8. évfolyamos tanulók és szüleik kapják meg a Szülői program elérési útvonalát (https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto).
• Hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a program „súgó” gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót, illetve nézzék meg a https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg link alatt található videó útmutatót.
• A szülők az útmutató szerint rögzítsék a tanuló(k) személyes, értesítési és továbbtanulási adatait a programban.
• Az általános iskola segítheti a szülőket azzal, hogy meghatározott időszakban számukra az iskolában biztosítanak internet eléréssel rendelkező számítógépet a Szülői program használatához, az adatbegyűjtő lap kitöltéséhez, és előállításához.
• Javasoljuk, hogy az elektronikus felületen előállított adatbegyűjtő lapokat nyomtassák ki és a papír alapú adatbegyűjtő lappal megegyező módon, a szülők által aláírt példányokat őrizzék meg a tanév végéig.

Hangsúlyozzuk, hogy a felvételi eljárással összefüggő adatlapok (adatbegyűjtő lapok, felvételi lapok) megfelelő dokumentációja az intézmény érdekeit szolgálja, az esetlegesen felmerülő későbbi vitás kérdések tisztázása, az intézményi eljárás jogszerűségének bizonyítása lényegesen egyszerűbbé válik. A Szülői programban rögzített adatok átemelésére a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületének megnyitását követően – várhatóan 2023 január első felében – nyílik lehetősége az általános iskoláknak.

Amint azt már az előző tanévben megküldött KPF/3963-2/2021. számú levelünkben jeleztük, a megváltozott felhasználói szokásokra, valamint környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontokra figyelemmel megkezdjük a papír alapú általános iskolai adatbegyűjtő lapok fokozatos kivezetését. Ennek első lépéseként megváltozik a papír alapú adatbegyűjtő dokumentum kiszállításának rendje.

A kiszállítás nem közvetlenül az intézményekbe, hanem az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjaiba (POK) történik. Az adatbegyűjtő lapok átvételének kijelölt időszaka: 2022. december 12-16. Azon intézmények számára, akik a kijelölt decemberi időszakban nem tudják átvenni az adatbegyűjtő lapot, 2023. január 16-20. között biztosítanak a POK-ok lehetőséget az utólagos átvételre. Az átvétel részleteiről a későbbiekben a POK-ok tájékoztatják az intézményeket.
Természetesen az idei tanévben még valamennyi intézmény számára biztosítjuk a 8. évfolyamos tanulói létszámnak megfelelő mennyiségű adatbegyűjtő lapot. Nyomatékosan felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy amennyiben az adatbegyűjtő lapok átvételére ebben a tanévben nem kerül sor, az adott intézmény számára a következő tanévtől papír alapú adatbegyűjtő lapot nem állítunk elő.
• A papír alapú adatbegyűjtő lapok kitöltéséhez a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programban elérhető intézményi és tanulmányi terület adatokat kell használni.
• A tanuló tetszőleges számú adatbegyűjtő lapot állíthat ki, ám azokon a tanulmányi területek sorrendjét egyértelműen kell jelölni, a kitöltött adatlapokat a lap jobb felső sarkában az évszám alatt sorszámmal kell ellátni.
• A kitöltött adatbegyűjtő lapokat az általános iskola összegyűjti, ellenőrzi, majd – a tanuló tanulmányi eredményeivel kiegészítve – a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programban” rögzíti azok tartalmát.

Figyelem! A felvételi eljárás során az adatbegyűjtő lap NEM helyettesíti az általános iskola által előállítandó és megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat. Az adatbegyűjtő lapot sem a középfokú iskolákba, sem a Hivatalba NEM kell megküldeni, azokat az intézmény az egyéb felvételi dokumentumokkal együtt a tanév végéig megőrzi. A Hivatal a beérkező adatbegyűjtő lapokat NEM dolgozza fel.

Az alábbi lépéseket javasoljuk a felvételi eljárás gördülékeny lefolytatása érdekében:


a) Határozzák meg az adatbegyűjtés határnapját és az adatbegyűjtő lapok beküldésének módját, majd a jogszabályokra figyelemmel gyűjtsék be az adatokat. Vegyék figyelembe, hogy az elektronikusan előállított adatbegyűjtő lapok használatával az intézményi adminisztrációra fordítandó idő jelentősen lerövidül, így a szülőknek több időt hagyhatnak a megfelelő intézményi sorrend összeállítására és a szükséges dokumentumok (pl. az írásbeli vizsga értékelő lapjának) összegyűjtésére.

b) A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok sem az általános iskolai adatbegyűjtő lap általános iskolákban történő leadási határidejére, sem a felvételi dokumentumok kinyomtatásának, a szülők által történő aláírásának a legkorábbi időpontjára vonatkozóan nem tartalmaznak előírást, ezzel biztosítva azt, hogy minden intézmény a helyi lehetőségek ismeretében maga alakítsa ki az adminisztráció részleteinek eljárásrendjét és az ezen belüli határidőket. Annak eldöntése tehát, hogy az intézmény saját munkafolyamatában milyen határidővel kéri a jelentkezési információk eljuttatását a 8. évfolyamos tanulóktól, az adott intézmény vezetőjének döntési jogköre.

Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy amennyiben a tanuló/szülő a jelentkezési határidő előtt úgy dönt, hogy még változtatni kíván az általános iskolának már benyújtott jelentkezési adatokon, úgy azt megtehetik, annak elfogadását az általános iskola nem tagadhatja meg. A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények legkésőbb 2023. február 10-éig értesítik az írásbeli vizsgák eredményéről a tanulókat. Az adatbegyűjtés határnapjának meghatározása során erre fordítsanak kiemelt figyelmet.

c) Az összegyűjtött adatok ellenőrzését (szükség esetén a szülőkkel és a tanulóval történt egyeztetést) követően a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programban” rögzítsék a tanulók és a szülők által közölt információkat. Biztosítsanak időt a tanulói adatlap és a jelentkezési lapok nyugodt körülmények között történő ellenőrzésére, kinyomtatására, aláírásra történő előkészítésére.

d) Jelöljék ki a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programból” kinyomtatott tanulói adatlap és jelentkezési lapok aláírásának időszakát (pl. a szülőket osztályonként, vagy előre egyeztetett időpontokban behívva, vagy a nyomtatott dokumentumokat intézményi hitelesítés nélkül a szülőkhöz eljuttatva és aláírásokkal ellátva visszagyűjtve).

A középfokú felvételi eljárás jelentősége miatt az általános iskolákra és a szülőkre ebben az időszakban fokozott teher hárul, a felek közötti rendszeres, egymást kölcsönösen segítő kommunikáció azonban az eljárás lebonyolítását nagymértékben megkönnyítheti.

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi, a Hivatal www.oktatas.hu honlapjának jobb oldalán a KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben megtalálható tájékoztató anyagokat ajánljuk a felvételi eljárásban részt vevő tanulók, szüleik és a továbbtanulást segítő pedagógus kollégák figyelmébe:

Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára
Tájékoztató a 8-6 évfolyamos gimnáziumokba felvételizőknek
Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére
Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról
Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról
A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2022/2023. tanévben, és a feladatok időrendi áttekintése
Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben
Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról

Kérjük, hogy az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, valamint a beiskolázással kapcsolatos feladatokról, határidőkről − a tanév rendjében előírtak szerint – rendszeresen tájékoztassák a 7. és a 8. évfolyamos tanulókat és szüleiket. Javasoljuk, hogy kísérjék figyelemmel a Hivatal honlapját (www.oktatas.hu), és erre hívják fel a 8. osztályos tanulók szüleinek figyelmét is.

Tájékoztatjuk, hogy jelen levelet kizárólag az intézmény központi email elérhetőségére küldtük meg. Kérjük, hogy az érintett feladatellátási helyeket tájékoztassák a levél tartalmáról.

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Programok Főosztálya
Köznevelési Programkoordinációs O