Tisztelt Szülők!
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki
Kormányiroda  2024.01.01. naptól szerződést kötött a CIG Pannónia  Biztosító Zrt.-vel,
annak érdekében, hogy az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.
(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3.
életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott
balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
https://cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/alt-gyerek-balesetbiztositas